تصاویری از عکاسی ....

و اما تصاویری دیگر....

تصاویری از آسمان نیلگون

عکسی از داخل هواپیما از فضای بیرون

 

عکسی از آسمان نیلگون..

 عکسی از سواحل استانبول(ترکیه)

 و تصاویری دیگر..

و...

 

و...

 

تصاویری دیگر از سواحل استانبول

 

و....

 

و.....

 

تصاویری از غروب آفتاب سواحل استانبول

 

و.......

و.....

 

و .......

و.........

و...........

و..........

و.................

..و..

..و..

..و..

 ..و..

..و..

..و...

..و..

 ..و..

..و..

..و..

کوچولوی ترکمن

تهران شمال.شیرگاه

تهران شمال/سه خط طلا

..و..

..آمل// لاریجان

..تهران شمال//

تهران شمال// شیرگاه

 ترکمن صحرا//جشن نوروز

جاده عباس آباد یهشهر

 ..و..

..و..

..و..

 

..و..

..و..

..و..

..انجیر تازه

ترکمن صحرا// با اسب اصیل

و اما.. آلاچیق

جاده تهران شمال//

تهران شمال//

تهران شمال//

تهران شمال//پل ورسک

 

آسیابسر که جزوی از روستای گرجی محله بوده است. و به بدلیل وسعت

زیاد از روستای گرجی محله جدا شده و جزو روستای کوهستان شده و در

حال حاضر تعداد زیادی از گرجیها در آنجا ساکن می باشند./.

 

 

 

 ارسال توسط مدیر

اسلایدر

دانلود فیلم