تاريخ :

مرحوم علی اکبر قلی پور

بچه محلمون:آقا جواد

مرحوم استا روح الله بهرامی

بچه محلمون :حسین قلیپور

بچه محلمون مهدی گرجی و استاد وعظ و سخنوری استا رمضون

مردی از تبار گرجی.مرحوم استا نعمت نقدی گرجی(خوشتیپ و خوش چهره)

مرحوم مردی از تبار گرجی(جانبرار حیدری گرجی)

 

پدر محمد ولی نقدی

 ارسال توسط مدیر

اسلایدر

دانلود فیلم