کسب رتبه اول مقاله علمی آقای دکتر حسین میلادی گرجی

مقاله آقای دکتر حسین میلادی گرجی در نهمین جشنواره کشوری آثار مکتوب در زمینه مبارزه با مواد مخدر و سوء مصرف آن موفق به کسب رتبه اول شد.با آرزوی موفقیت روز افزون برای دکتر میلادی گرجی عزیز

ارسال توسط بلوخین گرجی

اسلایدر

دانلود فیلم