تاريخ : پنجشنبه ٢٦ دی ،۱۳٩٢

اجرا...

با صدای گرم استاد محمد رضا اسحاقی گرجی

 

ای تو ای نامه رسان نامم رسانی قلندر غریبم

به آن یعقوب کنعانم رسانی قلندر غریبم

ای اگر خواهد زتو از من نشانی قلندر غریبم

بده این پیر حق بر وی نشانی قلندر غریبم

چه آمد بر سر من قلندر غریبم

نازنین دلبر من قلندر غریبم

طبیب بستر من قلندر غریبم 

نیامد در بر من قلندر غریبم

ای گوته پشت تو بر آن پیر کنعان قلندر غریبم

نخورده یوسف ره گرگ بیابان قلندر غریبم

ای گل تو بشکفد فصل زمستان قلندر غریبم

کند درد تو را با دیده درمان قلندر غریبم

همان مرغ سفیدم قلندر غریبم

همان سرو رشیدم قلندر غریبم

از آن باغ امیدم قلندر غریبم

گلی هرگز نچیدم قلندر غریبم

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

هراتی

چدر مله ره جان نزم بعیته نزم..آی نزم بعیته نزم

جوون عبدالله رز دکته رز.. آی رز دکته رز

کی هسته حلیمه و بوره خور

کمر بشکسته و رز بویه رز..آی خدا رز بویه رز

چه کار بد هاکرده ونه بابا...ای داد ونه بابا

راسته ره بکاشته میونه راه..ای خدا میونه راه

وقتی که بدیه حوون عبدالله

بدیه ونه پیر راه سر استا

هی خجالت بکشیه راه ره وره هدا

کمر بشکسته و بویه سیوا

 

 ارسال توسط بلوخین گرجی

اسلایدر

دانلود فیلم