تاريخ : شنبه ۱٢ دی ،۱۳٩٤

 در بیان اینکه گویش مردم مازندران لهجه است و یا زبان ... بستگی به طرز صحبت کردن مردمان هر منطقه دارد... دربعضی از مناطق بمرور زمان اصل لهجه و زبان خود را با زبان فارسی آمیخته کرده و بدلیل ورود افراد متفرقه از شهرهای تابعه به دیارمازندران نقش اساسی در تغییر گویش و زبان هر منطقه داشته است .. پیرو صحبتی که با یکی از اساتید در حوزه فرهنگ و زبان پارسی داشتم و پاسخ ایشان به سوال من این بوده است؟؟؟ در جمعی که دو نفر با هم به زبان محلی و گویش خودشان صحبت کنند و نفر سوم از صحبت آنها، چیزی نفهمد .. این نوع مکالمه را زبان میگویند 

مردم مازندران به زبانی تکلم می کنند که در طول چند دهه اخیر به سرعت در حال از دست دادن نشانی ها و ویژگی های تاریخی اش است.امروزه بسیاری از مادران مازندرانی با فرزندان خود فقط به زبان فارسی تکلم می کنند.رویدادی این چنین برای دیگر زبان های محلی در ایران و یا سایر نقاط جهان اگر اتفاق افتاده است بدون تردید برای زبان مازندرانی این تحول چشمگیرتر بوده است...

متنی که خواندید بخش اول یادداشت مولف کتاب مازندرانی و سانسکریت کلاسیک نوشته درویش علی کولائیان می باشد.نویسنده در این کتاب بیش از چهارصد واژه مازندرانی را که در کلمات روزمره مردم مازندران به کار می رود را با سنسکریت و بر اساس فرهنگ دیجیتال دانشگاه کلن آلمان مورد مقایسه قرار می دهد.

آقای کولائیان در این تحقیق سعی نمودند ریشه های زبانی مازندرانی و سنسکریت که زبان آثار مکتوب مذهبی و ادبیات باستانی هند،متعلق به قرون قبل از میلاد مطابق آن نوشته شده را پیدا و ارائه نماید.نکته جالب اینکه به ندرت کلماتی در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است در زبان فارسی استفاده می شود که آن هم از تأثیرات زبان مازندرانی بر زبان فارسی می باشد.

در واقع ایشان معتقد به این می باشند که مازندرانیان وارث فرهنگ مردمی مهاجرند که از شمال هند به این دیار کوچ کشیده و در زمان خود مردمی بسیار متمدن محسوب می شدند.ارسال توسط بلوخین گرجی

اسلایدر

دانلود فیلم