تاريخ : جمعه ٢٥ دی ،۱۳٩٤

تعریف مقام در موسیقی:

مقام.. مترداف مد در موسیقی غربی است به « سیستم صداهای مورد استفاده » در موسیقی گفته میشود. مقام هر قطعه موسیقی در واقع صداهای (نتها) مورد استفاده در آن قطعه، و سلسلسه اهمیت هر کدام از این صداها ( بر کدام نت بیشتر تاکید میشود یا کدام نت نقش پایان را دارد.....) و در آخر الگوهای مشخص ملدیکی که در آن قطعه استفاده میشود است. در موسیقی ایرانی صداهای مورد استفاده در یک اکتاو بیش از هفت نت نیستند، به همین دلیل، موسیقی ایرانی هم، مثل بسیاری از موسیقی ها، هِپتاتُنیک یا هفت نغمه ای است ( «هپتا» یعنی هفت و «تُن» یعنی نغمه). موسیقی پِنتاتُنیک یا پنج نغمه ای در بسیاری از نقاط جهان، به ویژه در خاور دور، آفریقا نزد سرخ پوستان امریکا رایج است!

با سه ویژگی که برای مقام(مد) ذکر شد

« ۱.صداهای مورد استفاده در قطعه

۲.درجه ها و سلسله مراتب آنها

۳.سرمشق یا الگوی لحنی »

یک مقام یا مد شکل میگیرد که قابلیت بیانگری و تاثیرگذاری خاصی را دارد. به عبارت دیگر هر مقامی در هر فرهنگ موسیقایی، احساس خاصی را بیان مکنند و بر شنونده تاثیر ویژه خود را می گذارند. این احساس ویژه را احساس مقامی یا مدال می نامند. برخی از مقامهای شناخته شده عبارتند از: ماهور، عراق، ماژور، مخالف، فیریژین، مینور، زابل،......ارسال توسط بلوخین گرجی

اسلایدر

دانلود فیلم