تاريخ : شنبه ۳ بهمن ،۱۳٩٤

نکاتی درباره نوازندگی:

1قبل از تمرین دستهای خود را بشویید.

2-نفس عمیق بکشید و ساز را با آرامش کوک کنید و با عشق شروع به نواختن کنید. 3-به یاد داشته باشید هیچ تضمینی برای نوازنده شدن نیست و ممکن است آنقدر که وقت می گذارید پیشرفت نداشته باشید.خوب طبیعی است اگر اینطور بود همه نوازنده بودند.

4-نوازندگی را با هیچ کار دیگر در زندگی مقایسه نکنید و پیشرفت زمانی آن را با کارهای دیگر نسنجید.هیچ چیز پیش بینی شده ای در آن نیست.گاه یک فن را با اندکی تمرین یاد می گیرید و گاه برای یک فن دیگر باید ماهها وقت بگذارید. 🚫دو دوتا در نوازندگی همیشه چهارتا نیست، گاه یازده تا است گاه صفر،گاه حتی منفی صفر

5-نوازندگی مسابقه نیست.یک سلوک درونی و شخصی است.نیتها و شکستها و خواهشهای فرو خورده و خود جلوه گری را از خود دور کنید و اجازه ندهید هدفهای کاذب برای شما در نوازندگی ایجاد کنند ،تا روح شما در رسالت نوازندگی تجلی پیدا کند.

6-لذت بردن از نوازندگی تنها برای نوازندگان عالی و سطوح بالا نیست.از اولین درس نوازندگی میتوانید از آن لذت ببرید.حتی از نواختن تنها یک نت تنها تمام وجود خود را معطوف کنید که بهترین و زلالترین صدا را از همان یک نت ایجاد کنید .آنگاه شما با نواختن حتی یک نت نوازنده اید. و آن میتواند در درون شما اثر کند.

7-جای تمرین خود را مرتب عوض نکنید.در جاهای مختلف اتاق بنشینید و انرژی آن را احساس کنید .وقتی بهترین نقطه را یافتید برای همیشه در همانجا تمرین کنید.اگر بر روی زمین می نشینید یک زیر انداز مخصوص تمرین و اگر بر روی صندلی می نشینید یک صندلی مخصوص داشته باشید.

8-صبحها تا چشم باز میکنید حتی ناشتا حتی در رختخواب برای چند دقیقه ساز بزنید و روزتان را با نواى دلنشین موسیقى آغاز کنید.

9-قبل از تمرین ، موسیقىِ خوب گوش کنید.

10-یک تکه از سیم سازتان را به دنیا عوض نکنید.

11-تکنوازی همیشه ارزشمند است.تکنواز مانند ناخدایی است که تنها قایق کوچکش را به هر سو که می خواهد می برد.

12-عکس اساتید بزرگ را در جای تمرین نصب کنید.از چشمان و خطوط چهره و حالت آنها چیزهای زیادی می توان آموخت.

13-یک شخصیت الگو در عالم موسیقی برای خود قرار دهید و از مطالعه زندگیش ،از او بیاموزید.

 14-صدایی که از ساز ایجاد می کنید بیانگر شخصیت درونی شماست.تولید صدای عالی اولین و آخرین درس نوازندگی است.پس بر درون خود کار کنید.

 15-به ضرب آهنگ تنفس و ارتباطش با موسیقی آگاه باشید.هنگام نواختن تنفس کامل داشته باشید.

16-زمانی نوازنده خواهید شد که ساز عضوی از بدن شما شودو این با تمرین بی شمار به دست می آید.

17-برای کسی که موسیقی را نمی فهمد ننوازید. شنونده بد تمام انرژی شما را می گیرد. یک شنونده خوب را میتوان هنرمند خطاب کرد حتى اگر آن شخص نوازنده نباشد، کسى که هنرى ندارد قطعاً بى هنر است...!ارسال توسط بلوخین گرجی

اسلایدر

دانلود فیلم