تاريخ : دوشنبه ٥ بهمن ،۱۳٩٤

شرح دستگاههای موقامی آذربایجانی اندازه حروف Decrease font Enlarge font

دستگاه راست: این موقام را میتوان در تمامی سرزمین مسلمانان دید. در موسیقی قرون وسطی ،اولین موقام واساس سایر موقامها به حساب میرودو مادر موقامها به شمار میرود. راست در موسیقی شفاهی-حرفه ای ملل خاور نزدیک یکی از 12 موقام اصلی استو از دیر باز جای شروع آن در سل است. موقمهای هم خانواده راست: 1.ماهور هندی2.ماهور میانی 3.بیات قاجار 4.دوگاه:این دستگاه هم هم خانواده راست است و با مایه ی سی بمل ،زمین خارا،ناله زنبوری،پهلوی،معنوی،ماورالنهر،حجاز،دوگاه،روحالارواح،گیری،شاه خقایی،شیرین،شکر و بغدادی ==================================================== دستگاه شور:

این دستگاه حجیم ترینو پیچیده ترین دستگاه در موسیقی ایرانی و آذری است گوشه عبارتند از:مایه ،در آمد،شور،مویه ،بوسلیک،سلمک،زیر شهر آشوب ،نشیب و فراز،خجسته ،شکسته فارسی،کش،مگریز،سیا رو ،جدایی،حجاز ،عربی،راز مجنونی،گبری،گوهری،سارنج،سمایی،حجاز،بغدادی،مهدی ضرابی،شک شهناز،کرد شهناز،شهناز خارا،عطا،غم انگیز،جوهری ،دلکش ==================================================== دستگاه سه گاه:

یکی از موقامهای بسیار رایج در ایران و آذر بایجان است و موسیقی دان برجسته ایران -نیز در کتاب نظری به موسیقی خود این امر گوشزد کرده استاد روح الله خالقی است در اکتاو اول (سه گاه میرزا حسین مایه لا) در اکتاو اول(سه گاه یاخلین مایه ر) در اکتاو اول (سه گاه هاشم سل مایه سل) ========================================================== دستگاه زابل :

قدیمیترین سه گاه زابل است. گوشه ها:مایه زابل ،مخالف،سه گاه ،جوهری،سه گاه زابل ،مویه ،حصار مخالف،منصوریه،روحالارواح،زمین خارا،ناله زنبوری ،پهلوی،حجاز،شاه خقایی،نهاوند،سارنج،زابل، سه گاه میرزا حسین ======================================================= چهار گاه:

شاخص موسیقی ایران است گوشه ها:چهار گاه،بسته نگار،فیروز،مخالف،موالف،مغلوب،منصوریه،کریم آبادی،حصار ،مگریز،زیر کش،روبند، ============================================================ شوشتر:

این موقام از موقامهای اصلی آذری استو در شنونده احساس غم اندوه ایجاد میکند. گوشه ها:شوشترک،سارنج،گوشه های شوشتر،در اواخرقرن 19،امیری ،گرایی،قاراکرد،مانی و کشیشاوغلو،معنوی ،افشاری،حیدری،عثمان =========================================

بیات شیراز:

گوشه ها:بیات اصفهان،بیات شیراز،ابواجب،بیات کرد،حاجیونی،گیلی،دشتی،مهدی ضرابی،قطار،بیاتی،نیریز،داوودی،عزا

همایون: گوشه:عزال،نیشاپور،همایون،بیاتی،سوزو گداز،ترکیب،بیداد،راوندی،مثنوی،پلوی ، مولوی =========================================

موقامهای کم حجم :

موقامهای که نسبت به موقامهای دیگر از نظر تعداد گوشه ها کمتر باشند. 1.قطار2.رهاب2.شهناز-بیات کرد-دشتی ===============================

موقامهای ضربی:

1.حیراتی 2.آراز باری 3.منصوریه 4.سمایی شمس 5.مانی 6.اوشاری 7.حیدری 8.قارباغ شکستسی و کسمه شکستسی که در موسیقی آذری این دو نوع شکسته جایگاهی ویژه داشته است و در قرن 19 به صورت موقام ضربی در اومد معمولا قارا باغ شکستسی بوسله مردان و کسمه شکسته بوسیه زنان ایجاد میشودارسال توسط بلوخین گرجی

اسلایدر

دانلود فیلم