بازگشت همه بسوی اوست
با اندوه بسیار، درگذشت هنرمند پیشکسوت مازندران استاد احمد محسن پور قادیکلایی((استاد بزرگ کمانچه و پدر موسیقی مازندران)) را سوگواریم؛
 از خداوند مهربان، بردباری و شکیبایی برای بازماندگان و دوستداران آن نامدار هنرمند از دست رفته خواستار یم . روحش شاد و قرین رحمت واسعهارسال توسط بلوخین گرجی

اسلایدر

دانلود فیلم