تاريخ : سه‌شنبه ٢۸ اردیبهشت ،۱۳٩٥

مختصری از زندگی محمد جبه

محمد جبه مبارزی خستگی ناپذیرکه در اواخر حکومت قاجار با سردار جلیل حاکم وقت مازندران مبارزه میکند با شروع جنگ جهانی اول وتجاوز روسها به شمال کشور ، او ناچار می شود برای نجات زنی با روس ها درگیر و فرماندهشان را به هلاکت برساند در نتیحه با به توپ بستن و آتش زدن بعضی از منازل روستای گرجی محله و کشیده شدن جنگ به داخل جنگل ،او روس ها را محاصره و شکست میدهد . تا اینکه باانجام معاهده صلح ورسای ،جنگ جهانی اول به پایان می رسد و روس ها از کشور خارج می شوند در نهایت با پراکنده شدن یاران محمد جبه ،سردار جلیل با حیله و ناجوانمردانه این پهلوان اوسطوره ای گرجی محله را از پای در می آورد.ارسال توسط بلوخین گرجی

اسلایدر

دانلود فیلم