تاريخ : پنجشنبه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳٩٥

irman Georgi,
ایرمان ابراهیم نژاد گرجی

بانام مستعار آرمین متولد 1360/07/01گرجی محله از ده سالگی به صورت خود جوش ساز فلوت دست ساز را فرا گرفت وعلاقه خود را به آواز نشان داد ولی به تشویق برادر واستاد رستمی از سال سوم راهنمایی الفبای موسیقی را نزد این استاد آموخت، ایشان بعد از چندی نزد استاد جمشیدقلی نژاد به ادامه فراگیری ساز نی پرداخت وپس از آن نزد
استاد محمد علی کیانی نژاد به فرا گیری تکنیک وردیف ایرانی پرداخت سال 84عضو کنسرواتور تهران شد وهم زمان دانشجوی موسیقی در دانشگاه علمی وکاربردی شد وموسیقی کلاسیک را انتخاب وساز تخصصی فلوت بوهم را برگزید عضو گروه ونوشه ثبت آثار در صدا وسیما، تدریس موسیقی وافتخارتدریس اکثر نوازندگان سازهای بادی خصوصا نی منطقه، کنسرتها واجراهای متفاوت وغیره رزومه کاری ایشان میباشد.ارسال توسط بلوخین گرجی

اسلایدر

دانلود فیلم