تاريخ : دوشنبه ۳ خرداد ،۱۳٩٥

طبقه بندی تم های موسیقی :
 

1 ـ تم های شیدایی :
واژه شیدا در روانشناسی معرف سرخوشی و شور و نشاط بیش از حد است . سر خوشی ، هیجان بخشی احساس مدهوشی از خصوصیات تم ها شیدایی است. جنبه مدهوشی و جذبه آن آرام بخش افراد بی قرار و شیداست . از تم های شیدایی می توان برای تحریک خلق های خموده استفاده کرد .


2 ـ تم های حزین :
لحن تم های حزین غم انگیز است و شکوه و شکایت دارد و در شنونده احساس ناکامی را تداعی می کند . این تم ها بر انتقال دهنده های عصبی افراد مستعد تاثیر می کند و باعث کاهش ترشح واسطه های شیمیایی در مغز شده که در نتیجه انباشته شدن این عناصر حیاتی ، حزن و اندوه احساس می گردد.
3 ـ تم های هیجانی :


هیجان ، واکنش انفعالی ، شدید و فوری است که غالبا با تظاهرات بارز اعصاب خودکار و واکنشهای فیزیولوژیک توام است و میل به جنبش و حرکت را به وجود می آورد . از تم های هیجانی می توان با ایجاد انرژی روانی ، رغبت و انگیزه در کاهش حالات افسردگی و غمگینی بهره جست .


4 ـ تم های شاد و فرحبخش :
تم هایی هستند که شادمانی و نشاط را توام با آرامش و متانت منتقل می سازند . این تم ها باعث انبساط خاطر و سرزندگی می شوند . تم های فرحبخش احساس سرزندگی و شادمانی را برای کار و فعالیت افزایش می دهند . برای تقویت روحیه افراد یک اجتماع و سرزندگی و نشاط آنها مخصوصا کودکان و نوجوانان تم های شاد و فرحبخش بسیار مفید و سازنده هستند .


5 ـ تم های آرامبخش :
تم های مطبوعی هستند که نه تحریک کننده ، نه غم انگیز ، نه هیجانی و نه وجد آورند . متن ملایم و یکنواخت ارتعاشات آنها احساس آرامش را منتقل می کند . تم های آرامبخش به خاطر ریتم ملایم در فواصل وسیع و ارتعاشات موافق آن با استعداد مغز باعث احساس ملایمت و آرامش می شود .

تاریخچه پیدایش موسیقی درمانی
 

تاریخچه استفاده از موسیقی به عنوان روشی برای درمان به زمان ارسطو و افلاطون باز می گردد. از آن زمان به بعد رگه هایی از استفاده از اصوات و آهنگها برای درمان بیماریهای مختلف بکار رفته است . اما در قرن بیستم فکر رسمی استفاده از موسیقی برای درمان مصدومین جنگ جهانی اول آغاز شد و هر چند استفاده از این روش درمانی با مشکلاتی همراه بود که با قدم هایی که برداشته شد ، بتدریج این شاخه درمانی تکامل یافت و انجمن های متعددی تشکیل گردید . به طوری که در سال 1944 اولین برنامه آموزش موسیقی درمانی در جهان در دانشگاه میشیگان آغاز شدارسال توسط بلوخین گرجی

اسلایدر

دانلود فیلم