تشکیل گروه موسیقی بانوان در زمان فتحعلی شاه قاجار

این اتفاق تاریخی در زمان فتحعلی شاه  صورت گرفته و اکثر مورخان آن را به ثبت رسانده‌اند.

«گلبخت خانم ترکمانی» و «کوچک خانم تبریزی» دو تن از زنان دربار از طرف شاه ماموریت یافتند که علاوه بر مسئولیت برگزاری مراسم عزاداری و روضه خوانی، عهده دار تاسیس یک دسته موزیک زنان نیز بشوند تا در جشن ها، دسته‌های مذکور دربار شاهی را مسرور کنند.


«رقابت بین این دو زن چنان بالا گرفت که نزاع بین ایشان در دربار شاهی مثل شده بود  و در این راستا گلبخت خانم، «استاد مینا» را که یکی از شاگردان «سهراب ارمنی» بود استخدام کرد و از طرف دیگر کوچک خانم نیز، «استاد زهره» شاگرد «رستم یهودی شیرازی» را به کار گماشت و حاصل این رقابت زنانه تشکیل دو «دسته ی موزیک» بود که هر یک در حدود پنجاه عضو داشتند و در میان آنان نوازندگان  تار، سه تار، کمانچه، تنبک و... حضور داشتند.
 

صفحات گرامافونی از فعالیت های موسیقائی  زنان عهد قاجار به جای مانده‌است که تعداد آن به ۱۳۱ صفحه گرامافون می‌رسد.ارسال توسط بلوخین گرجی

اسلایدر

دانلود فیلم