تاريخ : دوشنبه ۱٧ تیر ،۱۳٩٢

چای قند پهلو در جنگل

با یه قوری چای داغ قند پهلو با یه هوای مطبوع و نمائی از طبیعت زیبای گرجی

محله اولین و آخرین جمله ای که به ذهن میرسه .آرامش و خوشبختیه.امیدارم طبیعت دلتون هم این چنین زیبائی را بهمراه داشته باشه..ارسال توسط بلوخین گرجی

اسلایدر

دانلود فیلم