تاريخ : چهارشنبه ٩ اسفند ،۱۳٩۱

گرجی ها ابتدا در دوران صفوی ها به ایران آمدند.

حدود سی هزار گرجی در زمان شاه طهماسب و حدود دویست هزار گرجی نیز در زمان شاه عباس وارد ایران شدند. گرجیهایی که در عصر صفوی به ایران وارد شدند در نواحی ای همانند بهشهر مازندران ،قزوین ،اصفهان و فارس سکنی گزیدند .در دوره افشاریه نیز حدود سی هزار گرجی و در دوره قاجار حدود بیست هزار گرجی به ایران آمدند و در مناطق مختلف سکنی گزیدند. گرچه در طول زمان تنها گرجیان اصفهان و آن هم دسته ای که بعد ها به فریدن کوچیدند گرجی باقی ماندند و بقیه به دلایل مختلفی زبان و فرهنگ خود را فراموش کردند.

گرجی محله بهشهر:در روستای گرجی محله بهشهر گرجی ها ساکن
هستند.گرجی ها در زمان شیخ صفی الدین اسحاق اردبیلی به این منطقه کوچ کرده اند.

مناطق دیگری چون دزفول.قاسم آباد رودسر.گلاب دره تهران.قمیشلو
دهاقان.ایزدخواست.آسپاس اقلید.نیز گرجیها ساکن شدند.


روستای آسپاس اقلید:در استان فارس قرار دارد که مردم آن گرجی نژاد
هستند .سیاح معروف ژان شاردن(
Joan Chardin)درشرح مسافرت خود از اصفهان به شیراز می نویسد:" غالب اهالی آسپاس در قدیم
عیسوی مذهب و از اهالی قفقاز و گرجستان و سایر بلاد شمالی بوده اندکه شاه طهماسب و
شاه عباس آنها را به خاک فارس کوچانید".

ژان باپتیست تاورنیه (John Baptist Tavonier )

درقسمتی از سفرنامه خود اینگونه مینویسد:

"پس از آنکه از سلسله جبال ممتدی عبور کردیم به قریه بزرگی موسوم به آسپاس
سرازیر شدیم.در ابخاروی قله کوه آپار قلعه خرابه ای دیده میشود.سکنه آن از نژاد
گرجی هستند،اما مسلمان شده اند".

یزد:گرجی های یزدبعد از تحولاتی که در منطقه قفقاز رخ
دادبه این شهر آمدند و در آنجا ریشه کردند.خانه گرجی ها یکی از خانه های قدیمی و
متعلق به گرجی های یزد میباشد.گرجی های یزد نیز زبان گرجی را فراموش کرده
اند
.

 

شعرا و ادبای گرجی به چند دوره تقسیم می شوند:

دوره اسلامی :

مانند قاضی تفلیسی(ق 7).

کمال تفلیسی(ق7).

لطیف تفلیسی(سده 7ه).

بدرتفلیسی.

سیف تفلیسی.

حبیش تفلیسی(ق7)

دوران صفویه:

سروش گرجی.زینل بیک.بهزادبیک.فضل علی بیک.یمینی
گرجی.ولی گرجی.کیخسرو گرجی.و...

دوران بعد صفویه:

مکنون گرجی.(13ه )کامی گرجستانی.خسروگرجی.رخشان گرجستانی.اختر
گرجی.و..ارسال توسط بلوخین گرجی

اسلایدر

دانلود فیلم