تاريخ : پنجشنبه ۱٠ امرداد ،۱۳٩٢

لاچین

نام سردار بزرگ گرجی است که احتمالا پدر بلوخین کور است.تنها دژ ساخته شده بدست گرجیان قلعه لاچین است که بدستور لاچین ساخته شده ..ولی متاسفانه آثاری از آن قلعه به جز تپه ای باقی نمانده که به آن لاچین یا (لاچین تپه) می گویند ولی قبر سردار بزرگ لاچین در یکی از قسمتهای گرجی محله هنوز هم باقی است.ارسال توسط بلوخین گرجی

اسلایدر

دانلود فیلم