عمارت صیامی

عمارت صیامی:

این بنا در جنوب شرقی روستای گرجی محله قرار دارد.عمارت صیامی دارای بنایی مستعطیل شکل  در دو طیق روی اتاقک زیر زمین با مصالح آجر،گچ،آهک،چوب،و بام پوش سفالی ساخته شده است.بخش زیر زمین بصورت سردابه و دارای یک حوض به ابعاد 1.5×1.5 و طاقچه های متعدد در اضلاع مختلف است طبقه اول بنا دارای یک اتاق در مرکز و تراس با طاق قوسی شکل در چهار ضلع بنا شده است.در بخش شمالی و جنوبی سه دری ها با شیشه الوان و در قسمت نورگیر تعبیه شده و همچنین یک ورودی در بخش شرقی و یک ورودی در بخش غربی ساختمان قرار دارد.و طیقه دوم بنا دارای یک اتاق همانند طیقه اول و دارای سه دری ها در چهار جهت اصلی نا است.تزئینات دندان موشی و طرحهای هندسی به شکل لوزی و ستاره ای چهار پر به شیوه بند کشی و رنگ آمیزی از دیگر تزئینات بکار رفته در این بنا می باشد.در اطراف بنا ردیفهای سنگ چین همراه که با آجر مفروش گردیده مشخص است این بنا با توجه به فرم معماری و مصالح و تزئینات بکار رفته متعلق به دوره قاجاریه است

/ 0 نظر / 27 بازدید