گرجیها .. یکی از ناشناخته ترین اقوام در ایران

پس از شکست های بسیار حدود ۳۰۰ هزار گرجی را به ایران با وضعیتی اسفبار و پای پیاده تا اصفهان کوچانده شدند. گرجیان سپس به نجف آباد و بعدا به فریدونشهر کنونی فرستاده شدند تا اینکه یکی از ناشناخته ترین اقوام در ایران، گرجیان باشند. داستان گرجیان و کوچانده شدن آن ها به ایران به زمان شروع به کار دودمان صفوی در ایران بازمی گردد.  در حمله  شاهان صفوی به شهرهای گرجستان ، بسیاری از شهرهای گرجستان غارت شد، صدها هزار گرجی   به قتل رسیدند و پس از شکست های بسیار حدود ۳۰۰  هزار گرجی را به ایران با وضعیتی اسفبار و پای پیاده تا اصفهان کوچانده شدند.و تعدادی هم به مناطق شمالی ایران و همچنین  به نجف آباد و بعدا به فریدونشهر کنونی فرستاده شدند تا در مقابله با اقوام لر هم جلوی نفوذ آن ها به سمت اصفهان را گرفته و هم به عقیده شاه عباس صفوی خود تار و مار شوند.


مهاجرت و کوچاندن گرجیان به ایران به همین جا ختم نشد بلکه در سال های بعدی نیز گرجیان از گرجستان به ایران و مناطق دیگر کشور کوچانده شدند.
از گرجیان سرشناس در ایران می توان به الله وردی خان اوند ایلادزه و همچنین فرزندش امام قلی خان اشاره کرد. الله وردی خان پایه گذار پل الله وردی خان یا سی و سه پل در اصفهان و امام قلی خان فرمانده جنگ با پرتغالی ها و باز پس گیری مناطق جنوبی کشور از دست آن ها بود.

مرکز سکونت گرجیان در ایران امروزه اصفهان، نجف آباد، منطقه فریدن(فریدونشهر، فریدن، بوئین و میاندشت، افوس و روستاهای اطراف) و همچنین در مناطق دیگر از جمله مناطق شمالی(با نام روستای گرجی محله و گرجی کلا و...) و... می باشد. مهمترین شاخص فرهنگی گرجیان ساکن ایران زبان آن ها است که در منطقه فریدن رایج است.. و از جمله بارزترین فرهنگ گرجیها علاقه به هنر و موسیقی میباشد که در این بخش دارای هنرمندان بنامی میباشد.

/ 0 نظر / 177 بازدید