از دریچه زندگی:طبیعت زیبای گرجی محله

از دریچه زندگی:طبیعت زیبای گرجی محله

اگر بخواهیم از دریچه زندگی بدون هیاهوی تکنولوژی به طبیعت زیبای گرجی محله    ........   بنگـــــــــــــــــــریـــم!؟!


 


چه خواهیم دید...............

 

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید