کهنه حسن(کان حسن ، کائن حسن)

کهنه حسن(کان حسن ، کائن حسن)

 

نام کوهی می باشد در جنگل روستای گرجی محله .در کنار این کوه دره ای است که مهربان رود(میروون)از آن می گذرد.و در همان حوالی چشمه ای نیز وجود دارد که استراحتگاه و محل تفریح کسانی است که به آنجا می آیند و صخره پایین دست چشمه که زبانزد همه میباشد دارای چشم انداز بسیار زیبایی به دور دستها میباشد...تا چندی پیش کلبه ای چوبی با تمام تجهیزات در آنجا وجود داشت، متاسفانه بر اثر مرور زمان و وجود جگلبانان این کلبه چوبی از بین رفته ..البته مسیر چشمه موجود توسط گرجیها مرمت بازسازی شده و حوضچه آن به شکل زیبایی ساخته شد.از قدما نقل شده کائن حسن یکی از موبدان  بوده که در این منطقه زندگی میکرده..که این منطقه به این نام نامگذاری شد.

/ 0 نظر / 12 بازدید