موسیقی محلی

موسیقی محلی

اکنون که نزدیک به نیم قرن از زمانی که بلا بارتوک و زولتان کودای با هم برای پژوهش

درباره ترانه های محلی به سفر رفتندمی گذرداولین اثرشان در سال 1906منتشر شد با مراجعه به چند دهه گذشته پیشرفت و دستاوردهای پس از آن زمان را بهتر درک خواهیم کرد.بارتوک و کودای مجموعه موسیقی محلی را به طور عمده به منظور یافتن ((زبان)) جدید برای کار خلاق خود تهیه کردند و آهنگ های ویژه ای نیز برای آموزش حضار ساختند شناخت موسیقی فولکوریک روندی است که هر نسل برای درک ارزشهای سرزمین خود از جمله موسیقی بدان نیازمند است و با تحقیق در موسیقی محلی مازندرانی به این نتیجه خواهیم رسید در روستای گرجی محله ارزش موسیقی جایگاه خود را از ابتدا داشته است و گروه های کوچک و بزرگ در زمینه موسیقی محلی به این امر واقف میباشند از جمله اساتید برجسته که در زمینه اجرای موسیقی محلی زحمات زیادی کشیده است استاد محمد رضا اسحاقی گرجی میباشد که با اجراهای زنده خود توانسته ارزش آنرا بر همگان ثابت کند .وی با بکار بردن کلمات و جملات اصیل مازندرانی در اشعار خود توانست روحی تازه به ادبیات و الفاظ  مازندرانی ببخشد.و اگر با این جمله به موسیقی محلی شرق مازندارن اشاره شودکه تنها یادگار  موسیقی  اصیل  مازندرانی که سعی داشته با بشعر در آوردن داستانهای قدیم . سنت قدیم را به نسل جدید یادآوری کند و از فراموشی رها سازداستاد محمد رضا اسحاقی میباشد که با احیای دوباره در این امر موفق بوده است ارزشی که موسیقی محلی دراین روستا برای اهالی هنر داشته داشته توانسته بقای انرا ضمانت کرده و  فرهنگ اصیل مازندرانی را با ضرب المثلهاولغات و الفاظ زیبارا به نسل جدید پر محتوا تر نمایان سازد.با نگرشی به موسیقی شرق مازندران  و اجراهای نوازندگان به این مساله پی میبریم که  بدلیل نزدیکی به استان گلستان (بندر ترکمن) و خراسان در نواختن سازها رنگ و بوئی از موسیقی استان خراسان هم مشاهده میشود. با اطمینان میتوان گفت که امروزه در روستای گرجی محله آموزش موسیقی مرکز توجه و علاقه عموم قرار دارد البته با داشتن اساتیدی مجرب و توانمند...لازم بذکر میباشدارزش فرهنگ هر منطقه با ادبیات عام همان منطقه مشخص میشود که به چه شکلی از آن حمایت و پاسداری کنند.با امید به آنکه ما در این امر بهترین باشیم

/ 0 نظر / 6 بازدید