از آلبوم دستان

دستان، نام آلبوم موسیقی سنتی ایرانی است

با آهنگ‌سازی پرویز مشکاتیان در دستگاه چهارگاه

با صدای استاد  محمدرضا شجریان

از در درآمدی و من از خود بدر شدم

گویی کزاین جهان به جهان دگر شدم

گوشم به راه تا که خبر می دهد زدوست

صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم

گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق

ساکن شود ، بدیدم و مشتاق تر شدم

چون شبنم اوفتاده بودم پیش آفتاب

مهرم به جان رسیدو به عیوق بر شدم

دستم نداد قوت رفتن به پیش یار

چندی به پای رفتم و چندی به سر شدم

تا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم

از پای تا به سر همه سمع و بصر شدم

من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت

کاول نظر به دیدن او دیده ور شدم

بیزارم از وفای تو یک روز و یک زمان

مجموع اگر نشستم و خرسند اگر شدم

او را خود التفات نبودش به صید من

من خویشتن اسیر کمند نظر شدم

گویند سعدی روی سرخ تو که زرد کرد

اکسیر عشق در مسم آمیخت زر شدم

 

/ 0 نظر / 19 بازدید