پدیده تلفیق در موسیقی

پدیده تلفیق در موسیقی.....

را نباید به عنوان اتفاقی نو در موسیقی نگریست چرا که آهنگسازان خصوصا در نیمه دوم قرن 19 به منظور ایجاد فضاهائی متنوع از تلفیق گوناگون  در آثارشان استفاده میکردند نوعی دیگر از این شیوه که بیشتردر اوایل قرن 20 مورد توجه قرار گرفته است تلفیق سبکهای مختلف موسیقی از جمله مویقی فولکور با موسیقی کلاسیک بود که آثار آهنگسازانی چون زولتای کودای و بلابارتوک مشاهده میگردد.نوعی دیگر تلفیق موسیقی جاز با موسیقی کلاسیک بود که آثار جورج گرشوین و موریس راول به خوبی نمایان است.به مرور زمان با پیشرفت تکنولوژی استفاده از اصوات سینتی سایز شده ؛لوازم الکترونیکی و اصوات از پیش ضبط شده امکانات وسیعتری را در اختیار آهنگسازان قرار داد.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید