کسب رتبه اول مقاله علمی آقای دکتر حسین میلادی گرجی

 کسب رتبه اول مقاله علمی آقای دکتر حسین میلادی گرجی مقاله آقای دکتر حسین میلادی گرجی در نهمین جشنواره کشوری آثار مکتوب در زمینه مبارزه با مواد مخدر و سوء مصرف آن موفق به کسب رتبه اول شد.با آرزوی موفقیت روز افزون برای دکتر میلادی گرجی عزیز/ 3 نظر / 28 بازدید

درود برشما پسر گرجی

م-ک

افتخارهرایرانی وگرجی

شهربانو

به توافتخارمی کنموبرایت آرزومندلحظات شادهستم