عمارت استاد محمد رضا اسحاقی گرجی

عمارت در حال ساخت استاد اسحاقی و یا بطور عامیانه (عمارت اسحاقی)

عمارت در 3 طبقه (( زیر زمین یا طبقه 1- ،طبقه همکف ، طبقه اول )) ساخت بنا به سبک وسیاق بناهای قدیمی دوره شاه عباس با ستونهای چوبی  دارای نقش و نگاره هایی زیبا ودالانهای ورودی با دیوارهایی با عرض 50 سانتی متر باآجرهای قرمز 5 سانتی به شکلی زیبا دارای تناسبی همانند بنای عباس آباد بهشهر بوده و بر شالوده‌ای وسیع بنا گردیده است. قوس نیم گنبد سردرها توسط استاد طراحی و به شکلی خاص متناسب با بنا ساخته شده است.بنای عمارت از هشت جرز در پیرامون و یک جرز در مرکز بوده که جرز مرکزی دارای خلل و فرج شبکه ای مرتبط به هم می باشد .نمای حیاط به دالان‌ها، طاقچه‌ها وتوده‌های مقرنسهای روشن آراسته  شده است که از ویژگیهای بنای مذکور می باشد.  بنای مذکور بر دهلیز ها مدور است و از این رو می‌تواند مانند پاشنه‌ای باشد که محور بنا بر روی آن قرار گرفته است. دهلیز شمالی رو به طاق بلند ایوان شمالی باز می‌شود . در آن سوی ضلع شمالی حیاط وسیع و شبستان قرار دارد، که در حال ساخت و تجهیز می باشد.طراحی و نظارت ساختمان و  شکل دهی و ساخت ستونهای چوبی توسط استاد اسحاقی و معمار و بنای ساختمان استاد مرادمیباشد.لازم بذکر میباشد احداث بنا ابتدای سال 1392 میباشد

/ 0 نظر / 6 بازدید