درباره گرگین خان

مطلبی درباره گرگین خان:

---از دوست عزیزم خسرو  پرسیدم درباره گرگین خان که در کتاب تاریخ گرجی محله از آن یادشده  نام گرگین خان در گرجستان واختانگ گرگ یالی میباشد/و به صورت گرگ سالی در بین مردم تلفظ میشود. و این نام به دلیل اینکه گرگین خان در جنگها همانند وایکینگها کلاه خودی با نماد سر گرگ بر سر میگذاشت برای وی برگزیده شد.به دلیل اینکه( 3 بار )  تفلیس را از حمله عثمانیها نجات داد بسیار مورد احترام میباشد..

/ 0 نظر / 21 بازدید