موسیقــــــی گــــــــــــــــــــــــرجی

مـــوسیقــــــی گــــــــــــــــــــــــرجی

 

اتنوموزیکولوژی‌ شاخه‌ای‌ از علوم‌ انسانی‌ است‌ که‌ به‌ موسیقی‌ اقوام‌ و جوامع‌

فرهنگی‌ در جوامع‌ مختلف‌ مورد بررسی‌ قرار می‌دهد...

از آنجائیکه شرق مازندران بخصوص منطقه اشرف البلاد ((بهشهر)) و عباس آباد به عنوان یکی از مراکز مهم حکومتی جولانگاه  و تفرجگاه شاهان و درباریان بوده و از طرفی گرجیها از نفوذ بالایی در حکومت برخوردار بوده و مناصب حکومتی را در اختیار داشتندموجب کوچ اقوام خود به اصفهان((پایتخت حکومت عباسی)) و مازندران بویژه گرجی محله بهشهر ^^ به عنوان منطقه استراتژیک درخلیج دریای خزر^^گردیدند سکونت قوم گرجی "(اگر چه سنتشان در فرهنگ و آداب مازندران حل شد)"تاثیر فروانی بر موسیقی مازندران گذاشته است به گونه ای گرجی محله از مراکز مهم حفظ و اشاعه موسیقی بوده و از مراکز مهم تجمع موسیقی دانان محلی - ملی - گوداری - کردی - و.... می باشد .موسیقی در این منطقه ، خانوادگی و مورد حرمت اهالی بوده و داراری رقابت بی وقفه می باشد و نوازندگان و هنرمندانی به عرصه موسیقی ایران هدیه نموده که آثار ارزشمندی به یادگار گذاشته اند. موسیقی و سماع در گرجی محله هنوز شیوه گرجی و آکسان های قدرتمند موسیقی گرجی را بیان می دارد و به نوعی از موسیقی گرجستان ‘ بی شباهت نیست((آکاردئون)) از سازهای به جا مانده از موسیقی گرجی در گرجی محله است و آوازها و سماعهای گروهی،از آئینهای بجا مانده از آن دوران می باشد.

 

ســـــــــــاز ســـــــــــــازی به روش سنتــــی در گـــــــــــــــــرجی محله

/ 0 نظر / 8 بازدید