سوگ تار ایرانی(استاد جلیل شهناز)

سوگ تار ایرانی(استاد جلیل شهناز)

یک عمر توان به ساز دمساز شدن ..... وز ساز نواختن سر افراز شدن                        

 صد سال توان به ساز مضراب زدن....... اما نتوان جلیل شهناز شدن

                         نغمه شیوا.. زخمه چالاک.. پنجه رقص غزالی سبک تاز..شور شهناز..شورو شهناز.....شاه نواز تار ایران استاد نغز گوی موسیقی ایرانی و شاعر تار ..خانواده و دوستداران موسیقی را تنها گذاشت.فقدان این هنرمند ارجمند را به همه ایرانیان تسلیت میگوییم....تسلیتی به بلندای تاریخ ایران و همه مردم هنر دوست و هنر پرور این کهن بوم و بر...

 

/ 0 نظر / 10 بازدید