گودم

گودم

مکانی است در مرکز گرجی محله ...قدیمها گاو ها را در آنجا جمع می کردند،و نگهبان گاوهای اهالی محل ،به هنگام صبح آنها را از صاحبشان تحویل می گرفت و با خود به چرا می برد و در عصر آنها را به صاحبشان باز می گرداند..بعد از گذشت سالها همچنان این مکان به نام گودم در بین مردم تلفظ می شود .. وبعد از دایر شدن بقالی مرحوم (حاج مصطفی) هم اکنون مرکز تجمع گرجیها (اعم از پیر و جوان) و معمولا مرکز دید و بازدید گرجیها میباشد که در اوقات روز خصوصا در بعد از ظهر هر روز در آنجا تجمع میکنند.. با یه حال و هوای خاصی که باید در آنجا حضور داشت....

/ 0 نظر / 9 بازدید