ضرب المثل گرجی

ضرب المثل:

کرک پی چکل کنه خاک شه سر: 

مرغ هر چه خاک را بر هم میزند آن را بر سر خودش میریزد

گالش اگه ره وو  ورزاره دوشنه

اگر چوپان (گاوداری) میلش باشد گاو نر را هم می دوشد

وشنی ره نون لاک سر دره

برای آدم گرسنه تا نزدیکی جا نونی هم مسیر طولانی است

اتاتیم گل زور.اته برکر پلاره نجس کنده

یک عدد فضله موش یک دیک بزرگ برنج(پلو) را نجس میکند

سگ هر کجه لوت دره لوو گیرنه

سگ از هر کجا غذا می خورد برای همانجا پارس میکند

/ 0 نظر / 10 بازدید