موسیقی شرق مازندران

 

 

 

 

کوه های سر به فلک کشیده شمال ایران و فرازو نشیب کو هساران ناهموار البرز ، مسکن و ماوای

کوچ نشینان  بی قرار  ارتفاعات شرق مازندران است که در تحول و گستره ی تاریخ این دیار بنا به موقعیت

راههای صعب العبورو عدم تمرکز و اطراق در مناطق معین ،کمتر آیینه ی ذهن خود را دستخوش

خویشاوندی های نا متناجس فرهنگی و هنری ساخته اند ، وموسیقی این نواحی همچنان مختصات و

اصالت خویش را حفظ کرده است

موسیقی مازنی قرابت و خویشاوندی خاصی با طبیعت دارد به گونه ای که تمامی فواصل ،اوزان ،

ردیف ها و گوشه ها علی رغم ظرافت و لطافت ، صلابتی کوهستانی دارد

ادبیات تغزلی در موسیقی مازنی نمود و گستردگی فراوان دارد،از استغنای (امیری.کتولی. )گرفته

تا (صنم)، (فاطمه غریبم )، که با آه و حسرت ،جذبه ،گیرایی

خاص می یابد . مندیر چشم به راه بودن و در انتظار بودن ،ودر عین پراکندگی ،تنهاگوشه چشمی به

موسیقی لطیف و عاشقانه شرق مازندران را به مشام می رساند که با هنرمندی اساتید این مرز و بوم چهره جذابی را به دید همگان معرفی مینماید/ 0 نظر / 16 بازدید