بلوخین کور

در عصر صفویه به ویژه دوره شاه عباس ؛بسیاری از گرجیان به ایران کوچانده شدند.که از جمله امیران و رهبران این گرجیان می توان به بلوخین اشاره کرد.چنین نقل شده که فرمانروای گرجستان چشمان او را به میل کشیده بود.از او دو فرزند پسر به نامهای نقدین علی بیگ و گرگین خان و یک فرزند دختر بنام کاترین باقی ماند.پسران بلوخین کور همانند دامادشان نصرت اوغلار (همسر کاترین)ژاندارم بودند.بلوخین محله نام محله ای در قسمت غربی گرجی محله که فرزندان نقد علی بیک و فیروزخانی ها و نوادگان غازان خان و نصرت اوغلار در آنجا ساکن می باشند...

/ 0 نظر / 8 بازدید