مختصری درباره قلعه کوسان (اتشکده تاریخی)

بنام آنکه جان داد و می ستاند .تاریخ میماند و زمان میگذرد.و جغرافیا متغیر میگردد.آنچه از طبیعت می ماند زیبا ئیهایش هست و بس... آتشکده تاریخی در دامنه کوه بین  راه روستای آسیابسر و روستای گرجی محله در زمین مزروعی کربلایی محمد حیدری واقع است. دهانه آتشکده به سمت دریا میباشد و از سنگها ی بزرگ دهانه آن چیده شده  و حاشیه آن پوشیده از درخت میباشد .آجر پاره های ساختمان قدیم در آنجا مشهود می باشد و نشانگر این است که منازل مسکونی زیادی در اطراف آتشکده بوده است منطقه ای بسیار زیبا میباشد که اشراف کامل به دشت دارد.و فقط در منطقه آتشکده درختان شمشاد وجود دارد. که تمام فصول سبزی آن بر زیبائی آن می افزاید و از طرف شمال به دامنه کوه و دشت بین این دو روستا از طرف جنوب به رشته کوه البرز وجنگل زیبا در قسمت شرق به روستای آسیابسر در سمت غرب به روستای گرجی محله ٰٰ- امتداد یافته است.. شهر کوسان (توسان) در زیر قلعه داراب و دز داراب یا به قول امروزی از دارسی کنار قریه مرزبان آباد گرجی محله (مرزامن) واقع شده و هم اکنون آثار این آتشکده و قلعه ها داخل جنگل موجود است آثار قریه مرزن آباد و قبرستان هزار کشته سند گفته ما میباشد..

/ 0 نظر / 8 بازدید