این((آن)) دردانه

این ((آن)) دردانه

واِژه <<آن>> در موسیقی دستگاهی ایران یکی از مهمترین و درعین حال گنگ ترین مفاهیم است . در طول تاریخ در مباحث نظری دراین باره بسیارمطالب نوشته و گفته اند،اما همچنان تعریف دقیق و کاملی از ،،آن،، در موسیقی نیست.هنوز هم وقتی میگوییم فلان نوازنده  در نوازندگی و یا  فلان خواننده در صدا  ماهر و استاد  میباشد.متمایز کردن این موضوع کمترین ربط را با سونوریته ای نوازنده یا ردیف دان بودن خواننده دارد.شاید این نکته رابطه مه آلودی با خلاقیت انسان داشته باشد .خلاقیت ، فرایند ذهنی کشف ایده ها و مفاهیم یا آمیزش ایده ها است که بوسیله بینش خود آگاه یا نا خود آگاه  تحریک میشود.در واقع خلاقیت در موسیقی یعنی بکار گیری توانائیهای ذهنی برای ایجاد یا تبلور یا ایده ای تازه در ساخت موزیک میباشد.که حتی در مراحل خلاقیت ،زمانی را به عنوان دوره نهفتگی میدانند که موسیقی در آن به تکامل میرسد.اگر نوازنده یا خواننده ای بر ردیف دستگاهی مسلط باشد و به اصطلاح صدایش گرم و سازش شیرین باشد و استانداردهای اجرایی موسیقی را در حد مطلوب بداند به گونه ای خلاق یعنی اینکه در چنته اش چیزی برای گفتن داشته باشد و با علم و سواد موسیقی اش کلمه (آن) به معناب واقعی معنا خواهد شد و  تقریبا به معنای آن نزدیک میشویم.

 

 / 0 نظر / 6 بازدید