استاد احمد ابراهیمی به آستان جانان پیوست

استاد احمد ابراهیمی به آستان جانان پیوست

استاد احمد ابراهیمی خواننده موسیقی اصیل ایرانی و از آخرین بازماندگان

مکتب صبا_محجوبی .ادیب و بنان در پی شهناز به آستان جانان پیوست

                                    ...((روحش شاد))...

/ 0 نظر / 8 بازدید