چکیده ی در بیان موسیقی

چکیده ی در بیان  موسیقی

درمیان هنرها موسیقی یکی از لطیف ترین ،زیبا ترین و در عین حال موثر ترین وسیله برای بیان عواطف و احساس درونی انسان است.موسیقی زاده صوتی است که در طبیعت موجود است.و می توان آنرا از نخستین هنر های زیبای انسان دانست که از آغاز آفرینش با او همراه بوده است.از آفرینش انسان  توجه به بصورت صدای آبشار ،نوای دل انگیز جویبار،زمزمه باد، و مانند اینها جلوگری مینمود.بر اساس شواهد و مدارک موجود موسیقی هر قوم و قبیله، بیانگر حالت افراد و جامعه است.تحت شرایط خاص چون اقلیم /نیازمندیها ی روحی/سابقه های تاریخی پدید آمده اند.به همی لحاظ است که موسیقی کشورهای مختلف با هم متفاوت است.. در واقع انسان در میان اصوات به دنیا آمد.و موسیقی را از طبیعت آموخت..و نخستین معلم موسیقی بشر،طبیعت بوده است.تفاوت افراد و ساختار روحی اقوام و ملل گوناگون در آثار ذوقی آنان و با لاخص ساختار موسیقی هرقوم تاثیر گذار بوده و تفاوتی آشکار در خلق اجرای آن ایجاد کرده است.

/ 0 نظر / 6 بازدید