زندگی چیست

زندگی چیست؟

زندگی یک بوم نقاشی است که در آن از پاک کن خبری نیست!                                    

                                                                                                           جان کانفیلد

عارف بزرگ گفت:تنها یک راه وجود دارد؛ زندگــــــــــــــــــــــی با عشــــــــــــــــــــق

زندگی جامی است بلورین و لبریز از قطرات؛تلاش،مهربانی،سادگی،عشق،شکست،اشک،لبخند،شهامت،ترس،زیبائی،

زشتی،و در نهایت کار و تلاش و انرژی.و لذت از فرصتهای بدست آمده...و شکر از نعمتهای بینهایت پروردگار مهربان.

زبس که شد دل حافظ رمیده از همه کس.................کنون زحلقه زلفت بدر نمی آید

حافظ وصال می طلبد از ره دعا...................یارب دعای خسته دلان را مستجاب کن

                                         

/ 0 نظر / 10 بازدید