جشن استقبال از بهار(نوروز خوانی)

جشن استقبال از بهار با هماهنگی شوری اسلامی و شهرداری قائمشهر

نوروز خونی توسط براردان و خواهران محمدی و  هنرمندان گرجی

در جهت معرفی فرهنگ غنی مازندران با حضور پر شور شهروندان استقبال گردید

/ 0 نظر / 23 بازدید