اولین فیلم رزمی ((دزدان صحرایی)) با حضور ارسطو ابراهیم نژاد گرجی

اولین فیلم رزمی ساخت شرکت عالیوود ایران با کارگردانی و هنرنمایی استاد سهراب زاده بنیانگذار ووشو در ایران و با هنر نمایى گروه مبارزین سایه و طراحی مبارزه 
فیلم توسط استاد ((ارسطو ابراهیم نژاد گرجی ))

/ 1 نظر / 257 بازدید
armin

استاد سهراب زاده باعث افتخار ووشو ایران است و سینمای اکشن را در ایران پایه گذاری کرد