جشن بهاری با سبزی پلو ماهی

جشن بهاری با سبزی پلو ماهی                                                                                      از دیر باز سنن قدیم رسم بر این بوده که ناهار یا شام روز اول بهارسبزی پلو با ماهی باشه.چرا که سبزی در کنار برنج نشان از برکت آن و حکایت از پرباری و سر سبزی و زایش طبیعت در سال جدید خواهد داشت و ماهی نیزنشان  ازروشنی و جنب و جوش میباشد.و بلعیدن لقمه ها با طعم و بوی خاص بهمراه جمع خانواده به انسان روح تازه میبخشد.پس اولین غذای سال نو را با نشانه های خوب خدا را آغاز کردن .خود شکر گذاری بر نعمت های بیکران خداوندی است.

/ 0 نظر / 9 بازدید