بلند ترین روشنائی روز

بلندترین روشنائی روز در هر سال.....

مابلند ترین تاریکی (شب یلدا)را به هم تبریک میگوئیم..در حالیکه به آسانی از کنار بلند ترین روشنائی روز(اول تیر)براحتی میگذریم.روشنائی روز های عمرتان بلند همچو اول تیرتشویق

/ 0 نظر / 6 بازدید