آموزش هنر موسیقی

آموزش هنر موسیقی

آموزش هنر به شکل عام و آموزش موسیقی به شکل خاص دارای ظرایف و نکات دقیقی است .توجه به این مسائل در شکل گیری هر چه بهتر شخصیت هنری و توانمندی  هنر جو می تواند کارگشا باشد.یکی از عوامل بسیار مهم در آموزش ،نقش مربی و معلم در این روند می باشد.معلم آگاه و توانا هنرجویانی راپرورش میدهد.که سریع تر به سر منزل مقصود ،که همان آفرینش هنری است دست می یابند.پروش هنر جو به لحاظ معرفت هنری و فضایل اخلاقی از دیگر وظیفه های مهم معلم آگاه است.در موسیقی ایرانی سابقه آموزش موسیقی بر اساس یک تفکر فرهنگی بلند مدت شکل گرفته است.انچه از نوشته های به جا مانده در حوزه  آموزش هنر بر می آید.توجه دقیق به آداب تعلیم و تربیت و به شکل کلی آداب معنوی در آموزش هنر بوده است.در موسیقی ایرانی نیز این شیوه برخورد به وضوح دیده می شود.ارتباط روحی و روانی استاد و شاگرد از یک طرف و ارادت و احترام به آموزش از طرف دیگر باعث بروز ارتباطی موثر در موسیقی شده است.در طول تاریخ صد ساله گذشته آموزش موسیقی در ایران اساتید بسیاری به عرصه هنر آمده اند و رفته اند.و از خود شاگردانی بجا گذاشته اند.و در روستای هنر دوست و هنر پرور گرجی محله اساتید بسیار ارزشمندی  شایسته  تحسین می باشند.و زمانی که به پای صحبت آنها می نشینیم نشان از ادب و احترام صادقانه و حکایت از بزرگی آنهاست که بدون ریا از گذشته تا آینده عبور میکنند و می گویند که تا چه حد شیوه آموزش آنها شیوه موفق بوده؟؟؟و می گویند که ویژگی اخلاقی آنها منحصر به فرد بوده؟؟؟ و آیا شرایط زمانی و مکانی اتفاقی خوب و شاگردان موفق را به جامعه معرفی نموده؟؟با آرزوی بهترینها برای جامعه هنر ایران خصوصا گرجیهای عزیز که در این زمینه از هیچ سعی و تلاشی دریغ نمیکنند...با تشکـــــر فراوان از تمامی اساتید گرجی

/ 0 نظر / 9 بازدید